ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อร่มแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (27 ม.ค. 2566, 17:16 น.)
ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อร่มแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (27 ม.ค. 2566, 17:14 น.)
ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อร่มแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (27 ม.ค. 2566, 17:11 น.)
ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อร่มแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (27 ม.ค. 2566, 17:09 น.)
ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อร่มแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (27 ม.ค. 2566, 16:39 น.)
ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อร่มแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (27 ม.ค. 2566, 16:37 น.)
ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อร่มแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (27 ม.ค. 2566, 16:36 น.)
ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อร่มแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (27 ม.ค. 2566, 16:35 น.)
ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อร่มแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (27 ม.ค. 2566, 16:34 น.)
ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพื่อร่มแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (27 ม.ค. 2566, 16:27 น.)